Teollisuusratkaisut

TUOTEKEHITYSPROSESSI

ASRO:ssa on vankka kokemus erilaisten tuotekehitysprojektien läpiviennistä. Parhaimmillaan tuotekehitysprosessin vaiheet limittyvät saumattomasti toisiinsa, jolloin saavutetaan selkeitä säästöjä niin ajallisesti kuin taloudellisestikin.

Tuotekehitysprojekteihin liittyvät teknologiakartoitukset sekä trade-off-lähestyminen valittavan teknologian optimoinnissa ovat keskeisiä ASRO:n tarjoamia palveluja.

TEOLLISUUSAUTOMAATIO

ASRO tarjoaa osaamistaan teollisuuden automaation toteuttamiseksi, oli kyseessä sitten yksittäinen osa kokonaisuutta, esimerkiksi vaikka konenäköalgoritmien kehittäminen olemassa olevaan laitteeseen (referenssi 4), tai kokonainen mittausautomaatiojärjestelmä (referenssi 1). Etäohjattavien laitteiden tai järjestelmien lisäksi sulautetut ratkaisut ovat mahdollisia. ASRO voi suunnitella myös tarvittavan elektroniikan.

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA

Turvallisuusteknologiassa ASRO:n osaaminen kohdistuu erityisesti säteilynvalvonnan sovelluksiin. Avaruusprojekteissa (referenssi SIXS) hankittu kokemus pienikokoisista ja kevyistä säteilynilmaisimista ja niiden lukuelektroniikoista antavat mielenkiintoisia kehitysmahdollisuuksia maanpäälliseen säteilynvalvontaan.

Turvallisuus- ja avaruusteknologian tarpeet kohtaavat kun laitteilta tarvitaan suurta luotettavuutta. ASRO:lla onkin kokemusta suuren luotettavuuden sulautetuista järjestelmistä (referenssi EuCPAD).

ASRO:lla on myös kokemusta paikannuspohjaisen hälytysjärjestelmän elektroniikkasuunnittelusta.

MITTAUSTEKNOLOGIA

Mittausteknologiassa ASRO hallitsee koko dataketjun matkan: antureista, lukuelektroniikan kautta datan käsittelyyn ja tallettamiseen. Suurempien datavirtojen tapauksissa voidaan käyttää FPGA-pohjaisia ratkaisuja (referenssi GIGACAM), joihin voidaan tarvittaessa lisätä reaaliaikaista data-analyysia.

Teemme myös hyvin erikoistuneita asiakkaan toiveen mukaan suunniteltuja automaattisia mittausjärjestelmiä (referenssi ADeTS).

PAIKANNUSTEKNOLOGIA

Paikannusteknologiassa tarjoamme perinteisten GPS-pohjaisten ratkaisuiden lisäksi kokemustamme sisäpaikannukseen (referenssi 2) ja vedenalaiseen paikannukseen (referenssi 3) liittyvien elektroniikkalaitteiden ja sovellusten kehityksestä.

DATAN KERUU JA DATA-ANALYTIIKKA

Datan keruu, analyysi ja talletus on laaja sovelluskenttä, johon ASRO:lla on tarjota monipuolista osaamista. Suurtenkin datamäärien nopea käsittely voidaan hoitaa jo elektroniikan tasolla FPGA-pohjaisilla ratkaisuilla (referenssit SIXS ja 5). Raskaampi, ei aikakriittinen, analyysi hoituu ohjelmallisesti erilaisia algoritmeja hyödyntäen tai jopa uusia kehittäen (referenssi Streakdet). Dataketjun toiminnan luotettavuus on ASRO:lle tuttu vaatimus monista avaruusprojekteista. Eräänä ASRO:n mielenkiinnon kohteena voi vielä mainita kuva-analytiikkaan ja konenäköön liittyvät algoritmit.

OHJELMISTOSUUNNITTELU

ASRO:lta voi tilata myös ohjelmointia ja sen dokumentointia erillisenä projektina tai osaksi laajempaa kehityshanketta. Ohjelmistot voivat olla itsenäisiä (referenssit ADeTS ja Streakdet) tai osana sulautettua järjestelmää (referenssi EuCPAD). Myös ohjelmistojen tietokantojen suunnittelu onnistuu.

Asiakaslähtöinen projektinhallinta

1. Ennakoiva arviointi

Ratkaisun elinkelpoisuuden esiselvitys

– ei investoida resursseja ennen mahdollisuuksien määrittelyä

– teknisten tarpeiden, saavutettavissa olevien hyötyjen, mahdollisten esteiden ja riskien määrittely

– teknisen vaatimusmäärittelyn päälinjaukset ja suositukset perusteluineen

2. Toteutuksen suunnittelu

Valinnat optimaalisen toteutuksen löytämiseksi

– kokonaistarpeen täsmentäminen

– vaihtoehtojen vertailu ja suositusten perustelut

– kattava projektisuunnitelma aikatauluineen

– toteutuksen työkalujen ja menetelmien määrittely

3. Toteutus

Tehokas toteutus

– ketterät menetelmät

– dokumentaatiot

– versionhallinta

– testaus (hardware & software, sulautetut järjestelmät)

Proto tai protosarja