TEOLLISUUDEN REFERENSSIT

Mittausautomaatiojärjestelmä avaimet-käteen-periaatteella

SONY DSC

Projektissa suunniteltiin asiakkaan vaatimusten mukainen automaattinen testausjärjestelmä, joka nopeuttaa asiakkaan nykyisiä tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä testejä sekä mahdollistaa uusien testausjärjestelyjen toteuttamisen. ADeTS:n räätälöity kokonaisuus on vaatinut mekaniikkasuunnittelua niin tyhjiötekniikan kuin hienomekaniikankin osalta. Järjestelmän ohjaus sekä graafinen käyttöliittymä on toteutettu LabVIEW-ohjelmistolla.

Elektroniikan suunnittelua start-up -yritykselle

SONY DSC

ASRO teki elektroniikkasuunnittelua asiakkaan sisätilapaikannukseen perustuvaan järjestelmään. Sovelluksesta johtuva kriittinen suunnitteluhaaste oli RF-taajuuksien johdin- ja antennilinjat. Merkittävä asiakkaan kanssa yhdessä ratkaistu haaste oli piirilevyiltä vaadittu pieni koko sekä tehonkulutus.

T&K-osaamista vedenalaiseen paikannusjärjestelmään

SONY DSC

ASRO tuki asiakkaan kehitystyötä vedenalaisen paikannusjärjestelmän toteuttamiseksi. Alkuvaiheessa parannettiin keskeistä algoritmia ja toteutettiin se tehokkaasti C-kielellä. Kehitystä on myöhemmin tuettu myös kolmannen osapuolen Bluetooth-laitteen liittämiseksi osaksi paikannusjärjestelmää.

Teollisuusautomaation konenäköratkaisu

ASRO toi uudenlaisen näkökulman asiakkaan konenäkösovelluksen kehittämiseen. Uuden tyyppinen algoritmi perustui ASRO:n käyttämien menetelmien soveltamisesta asiakkaan ongelman ratkaisussa. Algoritmien toteutuksen tässä projektissa teki kolmas osapuoli.

Kokonaisvastuu kamerajärjestelmän FPGA-suunnittelusta

ASRO suunnitteli asiakkaan tuotekehitysprojektiin FPGA-piirillä kamerajärjestelmän tiedonkeruun. FPGA keräsi useasta kamerasta kuvavirran, pakkasi tiedon ja lähetti eteenpäin.

Tuotekehityksen viimeistely tuotantoa varten

ASRO otti kokonaisvastuun asiakkaan tuotekehitysprosessista. Asiakkaan oman tuotekehityksen jatkoksi ASRO vastasi mittauslaitteiston ohjelmiston päivityksestä, elektroniikan toiminnan kehittämisestä ja laitteiston kehittämisestä kohti tuotantoa.