SÄTEILYNILMAISIMET JA SULAUTETUT JÄRJESTELMÄT

Solar and Heliospheric Observatory/ERNE

Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) on ESA:n ja NASA:n yhteinen tutkimusohjelma. SOHO avaruusluotain tutkii Auringon sisäosia, koronaa sekä aurinkotuulta. ASRO:n perustajat olivat avainhenkilöitä SOHO:n ERNE (Energetic and relativistic Nuclei and Electron) hiukkasilmaisimen kehitystyössä. Kehitystyö kattoi ERNE:n ilmaisinten, elektroniikan, on-board -data-analyysiohjelmiston sekä maatukilaitteiston suunnittelun ja testaamisen sekä valmiin instrumentin kalibroinnin. SOHO sekä ERNE ovat yhä toiminassa ja menestyksekäs tutkimusohjelma onkin saavuttanut jo yli 20 vuoden keston.

BepiColombo/SIXS-P

Solar Intensity X-ray and particle Spectrometer (SIXS) on yksi ESA:n ja JAXA:n yhteisen Merkuriusta tutkivan BepiColombo -planeettaluotaimen tieteellisistä mittalaitteista. SIXS koostuu kahdesta alijärjestelmästä: röntgen-ilmaisimista (SIXS-X) sekä hiukkasilmaisimesta (SIXS-P), jotka toimivat itsenäisesti, mutta sijaitsevat yhteisessä ilmaisinyksikössä. ASRO on suunnitellut hiukkasilmaisimen lukuelektroniikan sekä ollut merkittävä toimija hiukkasilmaisimen suunnittelussa, testaamisessa ja kalibroinnissa.

Solar Orbiter/LET

Low Energy Telescope (LET) hiukkasilmaisin suunniteltiin ESA:n Solar Orbiter (SolO) auringontutkimusluotainta varten. Ilmaisin suunniteltiin tunnistamaan aurinkotuulen alkuaineita vedystä nikkeliin erinomaisella tunnistus- ja energiaresoluutiolla. ASRO suunnitteli ilmaisimen lukuelektroniikan, mukaan lukien FPGA-kehitystyö, laitteen demonstraatiomallia varten.

EPT

Energetic Particle Telescope (EPT) on kompakti ja modulaarinen ionisoivan hiukkassäteilyn spektrometri. Se on suunniteltu lähiavaruuden ympäristöön, erityisesti magneettikentän säteilyvöiden alueille. ASRO toteutti pii-ilmaisinten suunnittelun ja prosessoinnin projektin A/B/C -vaiheissa yhdessä Turun yliopiston mikroelektroniikan laboratorion kanssa.

ISS/EuCPAD

European Crew Personal Active Dosemeter (EuCPAD) on kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) oleva järjestelmä säteilynvalvontaan, astronauttien dosimetriaan sekä datan tallentamiseen. ASRO osallistui elektroniikan PC-104 standardiin perustuvaan järjestelmäsuunnitteluun sekä toteutti sovellusohjelmiston mukaanlukien kosketusnäyttöä hyödyntävän graafisen käyttöliittymän.


ISS/AMS

Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) on edistyksellinen hiukkasfysiikan koelaite, joka toimii kansainvälisen avaruusaseman (ISS) ulkoisena modulina. ASRO on toimittanut ohjelmistoa AMS:n maatukilaitteistoon.

CPT

Charged Particle Telescope (CPT) suunniteltiin mittamaan aurinkotuulen ionisoivaa säteilyä Maan lähiavaruudessa satelliitista käsin. ASRO toteutti projektin A-vaiheen suunnittelun instrumentista, joka kykenee tuottamaan korkealaatuista dataa tieteelliisiin tarkoituksiin sekä teknisiin sovellutuksiin.

Aalto-1/RADMON

ASRO on ollut mukana tukemassa Aalto-yliopiston Aalto-1 nanosatelliitissa olevan Turun yliopiston RADMON-säteilyilmaisimen kehitystyötä.