OSAAMINEN

ELEKTRONIIKKA

ASRO:ssa on kattava elektroniikkaosaaminen suunnittelusta, prototyyppien valmistamiseen ja testaamiseen. Ohjelmoitavien digitaalipiirien (FPGA:t, mikrokontrollerit) suunnittelu ja ohjelmointi, sekä teollisen internetin IoT-sensoriteknologia ovat merkittäviä osaamisalueita. Suunnitelussa keskeisinä ECAD-työkaluina käytetään on mm. Altium Designer ja Xilinx ISE -ohjelmistoja.

OHJELMISTOT

ASRO:n ohjelmisto- ja ohjelmointikieliosaaminen on monipuolinen ja laaja lisäksi valikoitujen ohjelmistojen osalta huippuluokkaa. Tällaisia ovat mm. C/C++, Java ja IDL. Muita käytettyjä ohjelmointikieliä ovat mm. LabVIEW, PHP, Python ja ADA. Tehtyjen ohjelmistojen dokumentointi on myös keskeinen osaamisalue samoin kuin tietokantaosaaminen. Yhteistyöverkosto laajentaa ASRO:n omaa osaamista esimerkiksi PLC-ohjelmointiin.

SYSTEEMISUUNNITTELU

Laite- ja ohjelmistoarkkitehtuurisuunnittelun osaaminen näkyy eri systeemien toiminnallisen yhteensovittamisen taidossa. Käyttöjärjestelmät (Linux, FreeRTOS), graafiset käyttöliittymät ja sulautettujen järjestelmien suunnittelu ovat keskeisiä osaamisalueita, kuin myös järjestelmiin liittyvä ohjelmistoarkkitehtuuri-osaaminen. Erityisesti avaruusteknologiaa koskevia ASRO:n erityisosaamisalueita ovat satelliittilaitteiden suunnittelu, systeemitason testaus ja testaussuunnittelu.

MEKANIIKKA

ASRO:n ja sen verkostojen kautta hoituvat myös mekaniikkaan liittyvät tarpeet, kuten CAD-piirtäminen, lämpösuunnittelu, lujuuslaskenta sekä protokoneistus.

FYSIIKKA

Fysiikkaan ja muihin luonnontieteisiin sekä informaatioteknologiaan keskittyvä osaaminen on ASRO:ssa keskeistä. Osaamista vahvistavat hyvät yhteydet yliopistoverkostoon. Osa ASRO:n työntekijöistä toimii alan opetustehtävissä sekä yhteistyössä kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Esimerkkejä näihin liittyvistä osaamisalueista ovat ionisoiva säteily, avaruusfysiikka, konenäkö, algoritmiikka sekä optiikka.

PROJEKTIOSAAMINEN

ASRO:ssa on pitkä kokemus kansainvälisten projektien koordinoinnista sekä rahoitushauista. Projektimainen työskentelytapa on jokapäiväistä ASRO:ssa ja asiakaslähtöisen projektihallinnan merkitystä korostetaan, jolloin asiakas voi luottaa siihen, että hanke etenee sovitusti ja hän on tilanteen tasalla kaikissa tuotekehitysprojektin vaiheissa.