AVARUUSTEKNOLOGIA

ASRO:lla on pitkä kokemus kansainvälisistä hankkeista, joissa se on ollut kehittämässä luotettavia avaruuslaitteita sekä ohjelmistoja avaruusteknologian vaatimusten mukaan. Hankkeet kattavat monia sovelluksia aurinkokunnan luotaimien instrumenteista maanpäällisiin havaintolaitteisiin ja tukitoimintoihin. Useimmat sovellukset liittyvät hiukkassäteilyn ilmaisimiin, sulautettuihin järjestelmiin sekä avaruusromun havainnointiin.

ASRO:n avaruusteknologian osaamisen voi tiivistää seuraaviin pääkohtiin:

  • Avaruuskvalifioidun elektroniikan suunnittelu, valmistaminen ja testaaminen.
  • Säteilyn ilmaisimet ja spektroskopia.
  • Avaruusromun havainnointiteknologia ja -menetelmät.
  • Ohjelmisto- ja FPGA-suunnittelu.
  • Maatukilaitteet ja niiden ohjelmistot.
  • Ionisoivan säteilyn simulointi Geant4-ohjelmistolla.

Referenssit kertovat lisää avaruusprojekteista, joihin ASRO on osallistunut:
Säteilynilmaisimet ja sulautetut järjestelmät
Avaruusromun havainnointi